Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0006 Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)

Nositelj: Grad Knin

Partner: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

Kratki opis: Cilj projekta je razvoj poslovne infrastrukture i kontinuirane podrške poduzetnicima za osnivanje i razvoj novih poduhvata i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Kroz predloženi projekt izgraditi će se fizička infrastruktura u Poslovnoj zoni Preparandija. Grad Knin u svom vlasništvu ima tzv. Stojnu kuću koja će se kroz predloženi projekt renovirati (min 500m2 prostora) i opremiti za potrebe Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) sa visokom tehnologijom (serveri, radne stanice, 3D printer, CNC uređaj i sl.), učionicom, printaonicom, salom za sastanke, prostorima za co-working te sadržajima za razonodu uobičajenima za ovakvu vrstu objekata. Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) će osigurati uvjete za otvaranje novih start up-ova te kreirati nove mogućnosti za zapošljavanje koje doprinose održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji područja grada Knina. Rekonstrukcijom i opremanjem informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) otvoraju se nove poslovne mogućnosti te omogućava efikasnije pružanje potpora poduzetnicima, studentima i učenicima.

Cilj projekta: Razvoj poslovne infrastrukture i kontinuirane podrške poduzetnicima za osnivanje i razvoj novih poduhvata i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Rekonstrukcija i opremanje objekta omogućit će razvoj poslovne infrastrukture i osiguravanje kontinuirane podrške poduzetnicima te tako povećanje njihove konkurentnosti. Ciljane skupine su lokalni poduzetnici – početnici, start-up poduzeća te studenti i srednjoškolski učenici.

Očekivani rezultati:

 –  uređen i opremljen informacijsko-inovacijski inkubator (min.500 m2) – 1 jedinica,
 –  osnovano najmanje 15 start-up poduzeća do 2023, najmanje 30 novozaposlenih u start-up poduzećima, najmanje 10 start up projekata razvijeno i               podržano u okviru projekta,
 –  najmanje 100 poduzetnika /studenata/učenika educirano o poduzetničkim vještinama i znanjima.

Ukupna vrijednost projekta: 12.218.975,74 kn

Iznos koji sufinancira EU: 10.386.129,37 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2020. – 01.07.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr , 022/664-412

Skip to content