Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Naziv projekta:

KK.08.2.1.09.0007 Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku

Partner:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

Nositelj:

Grad Knin

Kratki opis:

Ovim projektom želi se revitalizirati nedovoljno iskorišten turistički, ekološki i ekonomski potencijal rijeke Krke na području samog grada Knina te približiti područje uz rijeku Krku njegovim građanima i turistima. Uređenjem sportsko-rekreacijske-društvene zone u blizini kninske tvrđave i stare jezgre grada povećat će se mogućnost razvoja dodatnih sadržaja i selektivnih oblika turizma kao što su ekološki turizam, kulturni turizam i sportsko-rekreacijski turizam.

Cilj projekta:

Poboljšanje javih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i povećana atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike.

Očekivani rezultati:

    • Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (2 jedinice)
    • Izveden i stavljen u funkciju dodatni sadržaj koji doprinosi atraktivnosti i očuvanju kulturne ili prirodne baštine (2 jedinice- uređena sportsko-rekreacijska zona s pratećim sadržajima i izgrađena javna rasvjeta duž staze uz Krku)
    • Sportsko-rekreacijska i turistička infrastruktura prilagođena osobama s invaliditetom
    • Provedene planirane edukacije za lokalne dionike

Ukupna vrijednost projekta:

6.675.053,82 kn

Iznos koji sufinancira EU:

5.673.795,51 kn

Izvor financiranja:

EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta:

1. ožujka 2020. – 31. listopada 2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Josipa Čupić, josipa.cupic@knin.hr

Skip to content