Projekti

JU LRA Matica je partner u provedbi intervencijskog plana čiji je nositelj Grad Knin na sljedećim projektima:

Projekt izgradnje kapaciteta za provedbu intervencijskog plana Grada Knina

Projekt Rekonstrukcije i opremanja informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)