KONTAKT

Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin
T: +385 22 664417
e-mail: info@lra-matica.hr
OIB: 50767641835

Ivona Malenica, mag. nov.
Ravnateljica
M: +385 91 620 3419 | T: +385 22 664 417
e-mail: imalenica@lra-matica.hr

Vanja Dizdar, mag. oec.
Koordinator IP-a
M: +385 91 336 3006
e-mail: vdizdar@lra-matica.hr

Zdenko Komarica, mag. theol.
Administrator IP-a
M: +385 91 336 3027
e-mail: zkomarica@lra-matica.hr

Matea Bužonja
Referent za opće i administrativne poslove
M: +385 91 111 0106
e-mail: mbuzonja@lra-matica.hr

Spomenka Martić, mr. sc.
Viši stručni suradnik za EU fondove
M: +385 91 111 0067
e-mail: smartic@lra-matica.hr

Davor Ilić, bacc.oec.
Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
M: +385 91 111 0081
e-mail: dilic@lra-matica.hr

Ivana Vuković, bacc.oec. 
Administratorica 3i
e-mail: ivukovic@lra-matica.hr

Ante Tošić, struč. spec. ing. el.
Stručnjak za informatičke poslove
e-mail: atosic@lra-matica.hr

Irena Gverić Misaljević 
Zamjena – administratorica 3i
e-mail: igmisaljevic@lra-matica.hr

Upitnik
Gdje se nalazimo
Skip to content