Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

KONTAKT

Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin
T: +385 22 664417
e-mail: info@lra-matica.hr
OIB: 50767641835

Ivona Grcić, mag. nov.
Ravnateljica
M: +385 91 620 3419 | T: +385 22 664 417
e-mail: igrcic@lra-matica.hr

Matea Bužonja
Referent za opće i administrativne poslove
M: +385 91 111 0106
e-mail: mbuzonja@lra-matica.hr

mr. sc. Spomenka Martić
Viši stručni suradnik za EU fondove
M: +385 91 111 0067
e-mail: smartic@lra-matica.hr

Karolina Jurić-Arambašić, mag.iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove – pripravnik
M: +385 91 603 6728
e-mail: kjuricarambasic@lra-matica.hr

Sanja Galiot, struč. spec. oec.
Viši stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove
M: +385 91 616 7189
e-mail: sgaliot@lra-matica.hr

Ante Tošić, struč. spec. ing. el.
Stručnjak za informatičke poslove
M: +385 91 616 7103
e-mail: atosic@lra-matica.hr

Irena Koluvija, bacc.oec.
Stručni suradnik za opće i administrativne poslove
M: +385 91 616 7169
e-mail: ikoluvija@lra-matica.hr

Davor Ilić, bacc.oec.
Stručni suradnik za opće i administrativne poslove
M: +385 91 111 0081
e-mail: dilic@lra-matica.hr

Upitnik
Gdje se nalazimo
Skip to content