Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0009 Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog
nalazišta Kapitul

Nositelj: Grad Knin

Partner: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

Kratki opis: Cilj projekta je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija područja grada Knina s
ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Projektom se potiče razvoj
dodatnih sadržaja na rijeci Krki, u zoni koja se direktno naslanja na gradsku jezgru i tvrđavu te spaja s
područjem Nacionalnog parka Krka. Namjera je svih zahvata na rijeci Krki da se od ovog dijela napravi
zona rekreacije i opuštanja koja će biti okupljalište građana i turista te pružati sve mogućnosti za
aktivan odmor.

Cilj projekta: Poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i povećana
atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike.

Očekivani rezultati:

Izgrađena i obnovljena infrastruktura i stavljen u funkciju dodatni sadržaj koji doprinosi
očuvanju kulturne i prirodne baštine (3 jedinice):

  • Uređeno parkiralište za turističke autobuse i posjetitelje,
  • Uređena prometnica / biciklistička staza,
  • Postavljena javna rasvjeta do arheološkog nalazišta Kapitul.

Kreirano i provedeno minimalno 10 mini projekata razvoja dodatnih turističkih sadržaja:

  • Uspostavljena međusektorska koordinacija s uključenim svim relevantnim lokalnim dionicima s ciljem osmišljavanja i provođenja mini projekata
   dodatnih turističkih sadržaja na obuhvatu rijeke Krke,
  • Nabavljena osnovna oprema za provođenje mini projekata dodatnih turističkih sadržaja.

Ukupna vrijednost projekta: 10.956.961,90 kn

Iznos koji sufinancira EU:9.313.417,25 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta:03. svibnja 2021. do 30. studenog 2022.

Kontakt osoba za više informacija:Zdenka Gugo, zdenka.gugo@knin.hr, 022/664-412

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content