Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Poziv na besplatne radionice za postojeće i buduće poduzetnike

„Prezentacijske vještine i vještine prodaje, te marketing i digitalni marketing“

U sklopu projekta „Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra“ kojeg provodi Grad Knin u partnerstvu sa Javnom ustanovom Lokalna razvojna agencija Matica, u novoizgrađenoj zgradi kninskog inkubatora (3i), Sinjska ulica 10, u poduzetničkoj zoni Preparandija, dana 10. ožujka 2022. godine od 16:00 do 18:00 sati, održati će se posljednji ciklus radionica namijenjenih poduzetnicima sa područja Grada Knina.

Radionice se održavaju u okviru projektne aktivnosti „Program usavršavanja za poduzetnike u gradu Kninu 2021./2022.“

Sudionici radionica steći će nova iskustva i saznanja o oblicima poduzetništva i radnom pravu kao i o poslovanju u digitalnom dobu od dvoje predavača sa ogromnim iskustvom koji je neizostavan dio današnjeg poslovanja..

   1. RADIONICA: Prezentacijske vještine i vještine prodaje 16:00 – 17:00 sati.
    Predavač: Ivan Jerčinović, mag.oec., U svom 20 godišnjem radu najvećim dijelom vezan je za marketing i medije. Bio je direktor lokalne TV postaje u Rijeci i direktor marketinga Novog lista. U većim i manjim poslovnim sustavima vodio je odjele marketinga i prodaje, radio na projektiranju IT sustava i optimizaciji poslovnih procesa. Vlasnik je marketinške agencije, a zbog bogatog iskustva iz širokog spektra poslovanja, bavi se i poslovnim konzaltingom. Sudjelovao je u osmišljanju novog studijskog smjera “Mediji i marketing” na visokoj poslovnoj školi PAR u Rijeci, gdje je i postavljen kao nastavnik na dva predmeta – Multimedija i Digitalni marketing. U 2021. godini angažiran je od strane HAMAG-BICRO kao predavač poduzetničkim potpornim institucijama na 4-dnevnoj radionici iz područja marketinga.
   2. RADIONICA: Marketing i digitalni marketing 17:00 – 18:00 sati.
    Predavač: Ivan Jerčinović, mag.oec.

Prijave su otvorene najkasnije do četvrtka 10. ožujka 2022. godine do 14:00 sati putem e-maila: info@lra-matica.hr

Skip to content