Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Poziv na besplatne radionice za postojeće i buduće poduzetnike

"Strateško i poslovno planiranje, investiranje u poduzetništvu"

U sklopu projekta „Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra“ kojeg provodi Grad Knin u partnerstvu sa Javnom ustanovom Lokalna razvojna agencija Matica, u coworking prostoru kninskog inkubatora, Sinjska ulica, 3. veljače 2022. godine od 16:00 do 18:00 sati, održat će se druga i treća od ukupno deset radionica namijenjenih poduzetnicima sa područja Grada Knina.

Radionice se održavaju u okviru projektne aktivnosti „Program usavršavanja za poduzetnike u gradu Kninu 2021./2022.“

Sudionici radionice upoznat će se sa  procesom izrade strateškog i poslovnog plana, kao i vrstama investicija za poduzetnike uključujući i ulaganje u kriptovalute.

    1. RADIONICA: Strateško i poslovno planiranje 16:00 – 17:00 sati

Predavač: Mihaela Balić, univ. spec.oec., poslovna konzultantica s višegodišnjim iskustvom u bankarskom i sektoru osiguranja, te sektoru malih i srednjih poduzeća

    1. RADIONICA: Investiranje u poduzetništvu 17:00 – 18:00 sati

Predavač: Joško Dorić, mag. oec., konzultant sa dugogodišnjim iskustvom u području investicijskog savjetovanja, trgovanja vrijednosnicama, korporativnog upravljanja, javne uprave. U svojoj profesionalnoj karijeri obavljao je poslove člana uprave u investicijskim društvima, predsjednika Uprave u ICT tvrtki, predsjednika uprave telekom društva, pomoćnika ministra pri Ministarstvu unutarnjih poslova.

Prijave su otvorene najkasnije do srijede 2. veljače 2021. godine do 14:00 sati putem e-maila: info@lra-matica.hr  sa naznakom teme radionice na kojoj se želi sudjelovati (jedna ili obje radionice).2

Skip to content