Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Objavljen Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

header_obnovljivi

Objavljen je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 30. ožujka 2022. godine. Ukupna alokacija poziva je 100 milijuna kuna.

Predmet poziva je dodjela sredstava FZOEU za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) za vlastitu potrošnju, odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje OIE. Tu spadaju: sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga).

Sufinanciranje je osigurano putem Programa de minimis potpora čiji dobiveni iznos ne smije biti viši od 200.000 EUR zbirno u protekle 3 godine poslovanja.

Jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na poziv, a projekt se može provoditi na jednoj ili više lokacija.

Prijave započinju 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Detalji Poziva nalaze se na internet stranicama FZOEU na poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=179 .

Skip to content