Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Javni natječaj za zapošljavanje

Javna ustanova lokalna razvojna agencija Matica raspisala je natječaje za zapošljavanje, i to za radna mjesta: 

Natječaji vrijede od 10.06.2022. do 20.06.2022.

Natječaji za preuzimanje:

VIŠI STRUČNI SURADNIK / ICA ZA PRAVNE POSLOVE

STRUČNJAK / INJA ZA INFORMATIKU

STRUČNI SURADNIK / ICA ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Skip to content