Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

INTERVENCIJSKI PLAN

Intervencijski plan

Grad Knin je 19. prosinca 2016. godine potpisao Sporazum o provedbi Intervencijskog plana grada Knina sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom rada i mirovinskog sustava.

Grad Knin je odabran kao jedan od pet pilot područja za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Program integrira aktivnosti specifičnog cilja 9b1 „Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., s aktivnostima specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Vizija Intervencijskog plana grada Knina: Područje grada Knina sa svojom infrastrukturom i sadržajima poželjno je za svakodnevni život, rad, boravak i gospodarske aktivnosti. Za više informacija o Intervencijskom planu  pogledajte ovdje.

JU LRA Matica je partner u provedbi Intervencijskog plana čiji je nositelj Grad Knin na sljedećim projektima:

–     Projekt Izgradnje kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina

–     Projekt rekonstrukcije i opremanja informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)

–     Projekt uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz Krku

–     Projekt razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra

–     Projekt Uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul

Skip to content