Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA „MATICA“ JEDINA U ŽUPANIJI PRIMLJENA U
MREŽU BOND
– U FAZI 2 PRIMLJENO 41 NOVIH PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA –

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je
rezultate Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Razvoj mreže
poduzetničkih potpornih institucija (PPI) – Faza 2“ (BOND 2).
Od 58 novo prijavljenih poduzetničkih potpornih institucija (PPI) u Mrežu BOND primljena je
41 nova članica, među kojima je i naša ustanova, te smo se tako pridružili Razvojnoj agenciji
Šibensko – kninske županije, primljenoj u prvoj fazi provedbe projekta, kao jedini
predstavnici iz naše županije.
BOND je jedinstvena mreža različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija (PPI) čija je
zadaća pružanje potpore poduzetnicima. Mreža BOND predstavlja platformu za sveukupni
razvoj kapaciteta i kvalitete usluga PPI, a poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim
znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama važnima za pokretanje i razvoj
poslovanja. Mreža BOND nastala je kao rezultat provođenja aktivnosti u okviru projekta
Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija. Projekt je usmjeren na povećanje
konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih poduzetničkih potpornih institucija
koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati
mogućnosti rasta, razvoja i održivosti poduzeća. Mreža BOND strateški je partner
donositeljima mjera i politika ujednačenog regionalnog razvoja malog gospodarstva i
poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj.
Članice Mreže BOND razlikuju se prema vrsti i tipu poduzetničkih potpornih institucija:
razvojne agencije (lokalne, regionalne i razvojne agencije određene djelatnosti), poduzetnički
centri, poslovni inkubatori (poduzetnički inkubatori, inkubatori za nove tehnologije),
poduzetnički akceleratori, tehnološki parkovi, centri kompetencija. Povezivanjem
poduzetničkih potpornih institucija u jedinstvenu Mrežu, pruža članicama Mreže kontinuirane
edukacije, standardiziranje svojih usluga te direktnu razmjenu znanja, kao i mogućnost
stvaranja novih poslovnih prilika.

https://bond-hrvatska.hr/u-mrezu-bond-primljeno-41-novih-poduzetnickih-potpornih-
institucija/

Skip to content