Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Javni natječaj za zapošljavanje – Viši stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove

Javni natječaj za zapošljavanje - Viši stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove

Objavili smo natječaj za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto „Viši stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove“ – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme

Rok za prijavu na natječaj je 12. travnja 2024. godine, a više detalja o natječaju na poveznici:

Objava na HZZ stranici

Na poveznici “Viši stručni suradnik/ca za računovodstveno-financijske poslove” nalazi se .pdf datoteka sa uvjetima natječaja.

Javni natječaj za zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje

Javna ustanova lokalna razvojna agencija Matica raspisala je natječaj za zapošljavanje na neodređeno, puno radno vrijeme za radno mjesto “Stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove“.

Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom – preporučeno sa povratnicom na adresu:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija MATICA (soba 97) Franje Tuđmana 2, 22300 Knin

s naznakom „Ne otvarati – prijava na natječaj za Stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove“.

Na poveznici “Suradnik/ca za računovodstvo” nalazi se .pdf datoteka sa uvjetima natječaja.

Objava na HZZ stranici

Javni natječaj za zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Lokalne razvojna agencija Matica

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Javne ustanove Lokalne razvojna agencija Matica.

Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom – preporučeno sa povratnicom na adresu:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija MATICA (soba 97) Franje Tuđmana 2, 22300 Knin

s naznakom „Ne otvarati – prijava na natječaj za ravnatelja/icu“.

Na poveznici “Natječaj za ravnatelja/icu” nalazi se .pdf datoteka sa uvjetima natječaja.

Objava u Narodnim novinama

Objavljen Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

Objavljen Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

header_obnovljivi

Objavljen je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 30. ožujka 2022. godine. Ukupna alokacija poziva je 100 milijuna kuna.

Predmet poziva je dodjela sredstava FZOEU za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) za vlastitu potrošnju, odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje OIE. Tu spadaju: sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga).

Sufinanciranje je osigurano putem Programa de minimis potpora čiji dobiveni iznos ne smije biti viši od 200.000 EUR zbirno u protekle 3 godine poslovanja.

Jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na poziv, a projekt se može provoditi na jednoj ili više lokacija.

Prijave započinju 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Detalji Poziva nalaze se na internet stranicama FZOEU na poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=179 .

Javni poziv za korištenje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)

Javni poziv za korištenje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)

Javna ustanova lokalna razvojna agencija Matica poziva sve zainteresirane poduzetnike i fizičke osobe koje planiraju poduzetnički pothvat, da se prijave na Javni poziv za korištenje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i). Javni poziv bit će trajno otvoren do popunjavanja kapaciteta Inkubatora ili do opoziva.

Poslovni prostori mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona: 022/664-417. Za sve one koji ne stignu razgledati prostor uživo, putem sljedećih poveznica možete dobiti uvid u prostor Informacijsko-inovacijski inkubatoru (3i):

Uredi za najamCoworking prostor

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje prijave mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 sati na broj telefona: 022/664-417 ili putem maila: info@lra-matica.hr.

Prijava za korištenje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)

Obrazac PO

1. OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJAVITELJU
KONTAKT PODACI
ZA PRAVNE OSOBE
2. KRATAK OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI/PROGRAMA U INKUBATORU
3. ZA KOJE PROGRAME, USLUGE U INKUBATORU SE PRIJAVLJUJETE (moguće odabrati više od jedne ponuđene stavke)
4. ROK KORIŠTENJA PROGRAMA I USLUGA U INKUBATORU KORIŠTENJE PROGRAMA I USLUGA U INKUBATORU
Skip to content